Nemôžete  zaspať? Prebúdzate sa náhle uprostred noci a nemôžete znova zaspať? Zistite príčinu svojich problémov so spánkom.

Koľko máte rokov?

Otázka 1/12

Menej ako 18 rokov
18-25 rokov
26-34 rokov
35-44 rokov
45-54 rokov
Viac ako 54 rokov

Ako pristupujú k poruchám spánku odborníci?

Liečba nespavosti sa začína v ordinácii všeobecného lekára, ktorý zhodnotí stav pacienta a následne ho môže odoslať na komplexné vyšetrenie do spánkového laboratória.

V spánkovom laboratóriu prebehne vyšetrenie činnosti mozgu, srdca, pľúc a svalového napätia počas spánku. Zisťovaná je taktiež hĺbka spánku. Na diagnostike nespavosti sa zúčastňujú špecialisti z mnohých oborov, napr. pneumológ, neurológ alebo špecialista ORL. Niekedy sa tiež vytvorí videozáznam o priebehu spánku, ktorý je následne analyzovaný.

Prečo sa pristupuje k vyšetreniu spánku v spánkovom laboratóriu? Komplexné vyšetrenie odhalí, či trpíte niektorou zo spánkových porúch, ako je napr. spánkové apnoe. Niektoré z vyšetrení sa dajú realizovať aj v domácom prostredí.

V niektorých prípadoch spánkové laboratórium žiadny zdravotný problém neodhalí. Problémy so spánkom sú potom riešené pomocou psychoterapie, tzv. kognitívno-behaviorálnou terapiou (KBT), ktorá pomáha kontrolovať alebo odstrániť negatívne  myšlienky brániace človeku zaspať. Vždy je nutné hľadať príčinu a riešenie problémov so spánkom. Dôležité je zamerať sa takisto na dodržiavanie pravidel spánkovej hygieny. Nezabudnite, že prostredie, v ktorom spíte, má zásadný vplyv na kvalitu spánku, a preto sa zamerajte aj na to, či máte kvalitný matrac, ktorý takisto kvalitu spánku ovplyvňuje.

 

*Upozornenie

Výsledky testu neslúžia ako alternatíva ku konzultácii s lekárom alebo lekárnikom. Ak trpíte problémami so spánkom, vždy sa obráťte na svojho všeobecného lekára. V niektorých prípadoch sú problémy so spánkom spojené so zdravotným stavom pacienta, a preto je potrebné komplexné vyšetrenie v spánkovom laboratóriu.